Låtefoss
Konkylie
Vinter
Porten. Baroniet Rosendal
Ved Ænes kyrkje
Passion
Holmen. Dimmelsvik
Ungdomsportrett

Oljemaleri

Pilgrimshell 3. Tempera på tre
Konkylie på strand, Tempera på lerret.
Paprika. Tempera på lerret
Fjordlandskap. Tempera på lerret.
Höst. 1.
Måneskinn. Tempera på tre.
Tempera på tre
Engeln Mikael. Tempera på tre.

Tempera

Akryl

Ikon

Kvinna med mask. Akryl på papper
På stranden. Akryl på papper.
Mikael. Tempera og guld på tre.
Myrtenmadonnan. Tempera på tre.
Gudsmoder detalj. Tempera på tre.
Kristus Pantokrator. Tempera på tre.
Skyar och hav
På fjorden
Kyrene på Tveito
New Dawn
Väntan

Akvarell

Bergen
Tiril Einarsdotter
Peter
Bertil 95
Bya bya vesla mi...
I väntan på prinsen
 Ahlströms kafe´ 1982
Breutigams kafe´1979
I kafe´båsen

Skisse/tegning