Akryl

Fjordlandskap. Tempera på lerret.
Måneskinn. Tempera på tre.
Tempera på tre
Pilgrimshell 3. Tempera på tre
Konkylie på strand, Tempera på lerret.
Kopi av juni 09 041
IMG_0222
Maleri løk
Paprika. Tempera på lerret
Höst. 1.
Engeln Mikael. Tempera på tre.

Tempera

Låtefoss
Porten. Baroniet Rosendal
Konkylie
Passion
Holmen. Dimmelsvik
Vinter
Ved Ænes kyrkje

Olje

Ikon

Myrtenmadonnan. Tempera på tre.
Mikael. Tempera og guld på tre.
Gudsmoder detalj. Tempera på tre.
Kristus Pantokrator. Tempera på tre.
8
Skyar och hav
På fjorden
SCAN0384
SCAN0396
SCAN0391
Tiril utan reflex
New Dawn
Väntan
Bertil Bohlin
SCAN0393
SCAN0392

Skisse/tegning

Akvarell